درباره ما

درباره ما

ما تولید خود را از سال 1402 آغاز و در حال حاضر با توانایی تولید تخصصی الکترود جوشکاری با استاندارد های E7018 بخشی از نیاز داخل را با کیفیت بالا تامین نموده ایم.
برنامه ریزی ما در ابتدا بر روی کیفیت مواد اولیه و در گام بعدی بر افزایش مقدار تولید است و به جهت رسیدن به اهداف تعیین شده، از تجربه چندین سال نمایندگی و ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان کشور آلمان و همچنین تیم تولید حرفه ای با سابقه تولید 40 ساله الکترود جوشکاری و تیم تخصصی در فروش به همراه مشاوره تخصصی بهره مند شده ایم. کارخانه تولید الکترود در شهرک صنعتی کاسپین واقع در قزوین است.